Pojištění

Na úvod

Řečové (audio) procesory je dobré pojistit, aby vám nezůstaly oči pro pláč v případě, že (uvádíme příklady z naší praxe v České republice):

Proto s pojištěním neváhejte, cena nového audioprocesoru se blíží 200.000,- Kč. 

Podklady pro pojištění řečových procesorů MED-EL

Řečové procesory OPUS 2, RONDO a SONNET ke kochleárním implantátům SYNCHRONY, CONCERTO, nebo SONATA TI 100 jsou zevní součástí kochleárního implantačního systému, elektronické sluchové pomůcky. Řečové procesory AMADÉ nebo SAMBA jsou zevní součástí středoušního implantačního systému VIBRANT SOUNDBRIDGE nebo implantačního systému pro kostní slyšení BONEBRIDGE. Tyto procesory se pojišťují stejně jako procesory pro kochleární implantační systém.

Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH., Fürstenweg 77a, A-6020 Innsbruck, Rakousko

Výhradní dovozce pro ČR: AudioNIKA, s.r.o., Jasenice 108, 756 41 Lešná, IČO: 25359827

Pro sdělení aktuální ceny samostatného řečového procesoru OPUS 2, RONDO, RONDO 2, SONNET, SONNET 2 nebo AMADÉ či SAMBA (pro účely pojištění) nás prosím kontaktujte.

Popis zařízení

Kochleární implantační systém je elektronická smyslová náhrada pro neslyšící a skládá se z vnitřních a vnějších součástí:

Aby kochleární implantát poskytoval sluchové vjemy, je nutné, aby byl zvukový procesor plně funkční. Bez zvukového procesoru uživatel kochleárního implantátu neslyší.

 

Řečové procesory OPUS 2, RONDO, RONDO 2, SONNET, nebo AMADÉ či SAMBA lze v dnešní době komerčně pojistit u řady pojišťoven.

Nejrozšířenější je pojištění u České pojišťovny:

Česká pojišťovna proplácí plnění  za pojistnou událost na novou cenu, a to dle faktury za nákup poškozené časti řečového procesoru. Pojištění je BEZ spoluúčasti na pojistnou událost.

Pojištění se vztahuje na náhlé poškození, zničení, odcizení a ztracení pojištěného řečového procesoru jakoukoli nahodilou událostí, která nastane náhle a nečekaně není vyloučena. Pojištění lze sjednat pro celé území Evropy.

Jinými slovy, pojištění u České pojišťovny platí pro poškození:

Výluky z pojištění

KONTAKT NA ČESKOU POJIŠŤOVNU:

Kontaktní osoba, která výhradně zajišťuje pojištění audio procesorů:

Mgr. Tamara Stojková, Koněvova 902/71, 130 00 Praha 3 Žižkov, tel: 724 002 419, email: tamara.stojkova@generaliceska.cz.

Aktuální nabídka České pojišťovny:

Přehled rad pro pacienty ohledně pojištění audio procesoru MED-EL stáhnete ZDE.